Zasady współpracy

Szczegółowe zasady współpracy dla partnerów Na Odludziu 

Usługodawca – właściciel obiektu

Usługobiorca – klient wynajmujący obiekt

Gospodarz / właściciel – właściciel obiektu lub osoba przyjmująca gości wyznaczona przez gospodarza

Na Odludziu / Portal rezerwacyjny – pośrednik u którego Usługodawca zamieszcza ofertę wynajmu obiektu i za pośrednictwem którego pozyskuje rezerwacje w ramach oferowanych usług. Oferta jest publikowana na stronie  www.naodludziu.pl/naszedomy

Oferta – oferta obiektu zgodnie z którą klient może dokonać rezerwacji

Obiekt – dom z ofertą w portalu

Zadatek – bezzwrotna opłata rezerwacyjna 30%

Opłata końcowa – 70% końcowej wartości rezerwacji

Płatności należne:
– 12% prowizja (+VAT) + prowizja za obsługę płatności przelewy 24 (refakturowana – ZW) potrącane automatycznie od każdej płatności przez portal Na Odludziu
– dodanie oferty do Na odludziu – jednorazowa opłata przy dodaniu 300zł (+VAT) od 1 do 3 obiektów + 70zł za każdy kolejny obiekt (zawiera opłatę za utrzymanie oferty przez pierwszy rok)
-utrzymanie oferty w portalu Na odludziu – opłata coroczna 70zł (+VAT)/obiekt/rok – wymagana po 1 roku współpracy

Przelewy 24 – pośrednik płatności odpowiedzialny za przyjęcie płatności  od klienta, rozdzielenie płatności i przekazanie płatności do Usługodawcy i Na Odludziu

PayPal – pośrednik płatności odpowiedzialny za przyjęcie płatności od klienta i przekazanie płatności do Na Odludziu

Portal www.naodludziu.pl – witryna internetowa z ofertami rezerwacyjnymi obiektów w Polsce

Oferta w portalu:

 • Na Odludziu w ramach przyjęcia obiektu do oferty Nasze Domy przygotować dla Usługodawcy stronę z ofertą obiektu w portalu www.naodludziu.pl; oferta zawiera:
 • Dostarczone przez właściciela obiektu zdjęcia
 • Opisy zgodne ze stanem faktycznym przygotowane przez właściciela obiektu
 • Dokładne współrzędne lokalizacyjne obiektu w Google mapa firmowych profili Na Odludziu
 • Opis cennika zgodnie z którym klient może dokonać rezerwacji wybierając wolny termin w kalendarzu
 • Oferta może zawierać oznaczenia i opisy, które Na Odludziu uzna za konieczne w danej ofercie lub w globalnym promowaniu portalu
 • System rezerwacyjny z widocznym na stronie kalendarzem dostępności obiektu udostępniany przez Na Odludziu w celu przyjmowania rezerwacji przez klientów, obsługi kalendarza dostępności, podglądu rezerwacji przyjętych wraz zdanymi rezerwacyjnymi klientów przekazywanymi w celu realizacji umowy względem klienta
 • Aktywne połączenia dla firm z przelewy 24 w celu automatycznego przekazywania płatności przyjętych od klientów za dokonane rezerwacje z potrąceniem opłat należnych Na Odludziu
 • Koordynacje copywritera i ingerencja w teksty otrzymane od właściciela wraz z dostosowaniem ich do standardów portalu

Właściciel zobowiązuje się:

 • W celu stworzenia oferty przekazywać Na Odludziu wyłącznie materiały będące jego własnością do których posiada prawa własności lub twórcy (udostępnienie Na Odludziu materiałów do których Usługodawca nie ma prawa; powoduje sutek prawny wobec Usługodawcy)
 • Wskazać obowiązujący w obiekcie cennik wraz z cenami specjalnymi w wybranych terminach i cennikiem udogodnień dodatkowo płatnych w obiekcie
 • Wskazać dodatkowe opłaty pobierane na miejscu i ich wysokość dla pełnej informacji klienta o kosztach związanych z rezerwacją i pobytem
 • Zweryfikować utworzoną ofertę przez zespół na odludziu w kwestii weryfikacji poprawności i spójności wprowadzonych obowiązujących indywidualnie w obiekcie cen i cen dodatków
 • I wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone korzystanie z materiałów  dostarczanych bezpośrednio do Na Odludziu oraz publikowanych na prywatnych mediach społecznościowych obiektu dalej wykorzystywanych przez Na Odludziu do promocji obiektu w portalu
 • Zachować spójność dostępności kalendarza w portalu i kalendarza prywatnego w zakresie dostępnych i zarezerwowanych terminów
 • Zachować spójność cen w portalu z własnymi publikowanymi na swojej stronie www obiektu lub w innych miejscach w sieci
 • Na bieżącą informować Na Odludziu o zmianach oferty w tym o doposażeniu obiektu w nowe udogodnienia,
 • Na bieżąco informować Na Odludziu o zmianach w cenniku mailowo na [email protected]
 • Synchronizować kalendarz dostępnych terminów za pomocą metod udostępnianych przez Na odludziu lub ręcznie nakładając blokady w systemie do zarządzania kalendarzem i rezerwacjami udostępnionym przez Na Odludziu
 • Do udostępniania obiektu w celu realizacji współprac promocyjnych z Influencerami nieodpłatnie na 5-7 dób/ 1 raz w roku  z pominięciem terminami; świąt, wakacji, ferii zimowych i długich weekendów. Pozostawiając Na Odludziu dowolność wyboru wolnego terminu w kalendarzu obiektu i dopasowania terminu pobytu do dostępności kalendarza Influencera. Opłaty za pobyt Influencera nie obowiązują.
 • przekazywania materiałów sezonowych samodzielnie tworzonych na potrzeby mediów społecznościowych; zdjęcia, nagrania o ich wykorzystaniu decyduje Na Odludziu
 • wyraża zgodę na korzystanie z materiałów publikowanych na prywatnych profilach obiektu Usługodawcy w mediach społecznościowych Instagram Facebook, YouTube.

Na Odludziu zobowiązuje się do pozyskiwania rezerwacji dla Usługodawcy, w tym celu do:

 • Stworzenia oferty obiektu zgodnie z danymi przekazanymi i materiałami powierzonymi przez właściciela oraz po zweryfikowaniu poprawność przekazywanych danych 
 • W imieniu właściwa ustawić cennik rezerwacyjny wraz z synchronizacja kalendarzy i wyszukiwarki dla spójności działania systemu i poprawnego wyszukiwania ofert w wyszukiwarce
 • Przedstawić właścicielowi ofertę do ostatecznej weryfikacji poprawności opisów, zawartości strony obiektu i cen. Na odludziu nie ponosi odpowiedzialności za ceny wprowadzone w imieniu właściciela do systemu rezerwacyjnego, które nie zostały zweryfikowane lub których w konsekwencji weryfikacji nie nastąpiło wskazanie błędnego naliczania. Informacja od Na odludziu przez właściciela poproszonego o ostateczną weryfikację nie wymaga potwierdzenia poprawności, brak informacji o niezgodności cennika i naliczanych w systemie rezerwacyjnym opłat jest jednoznaczny z potwierdzeniem poprawności.
 • Skonfigurowania systemu rezerwacyjnego umożliwiającego klientowi dokonanie rezerwacji u właściciela obiektu
 • Udostępnienia panelu do zarządzania rezerwacjami i kalendarzem dostępności wraz z dodatkowymi, stale rozwijanymi funkcjonalnościami
 • Udostępnienia połączenia iCal w celu synchronizacji kalendarza
 • Udostępnienia systemu płatności w portalu Na odludziu z pośrednikiem płatności Przelewy 24 lub innym z którym Na odludziu ma zawarte umowy; w celu przyjmowania płatności od klienta i automatycznego, niezwłocznego przekazania płatności do Usługodawcy w czasie koniecznym na rozksięgowanie płatności.
 • Opublikowania stworzonej oferty w portalu na stronie www.naodludziu.pl/naszedomy na którą składa się szablon strony www, teksty przygotowywane, przeredagowane z powierzonych przez copywritera, przygotowanie zdjęć wraz z obróbką,
 • Opracowania, opisania i  zintegrowanie z systemem cennika obiektu
 • Dodania możliwości wyszukania oferty na stronach www.naodludziu.pl/mapa i www.naodludziu.pl/wyszukiwarka
 • Uwzględnienia oferty w tekstach na blogu opracowanych przez copywriterów na stronie www.naodludziu.pl/blog
 • Promować obiekt w portalu poprzez publikację oferty oraz w mediach społecznościowych portalu na Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube  lub innych kanałach na których Na odludziu posiadać będzie profile marki.
 • W ramach promocji indywidualnych ofert obiektu Na Odludziu; realizacji promocji sponsorowanych wybranych obiektów w mediach społecznościowych bez dodatkowych opłat dla właściciela
 • Udostępniania klientom obiektu systemu płatności z którym portal jest w stosunku umownym jako zewnętrzną formą pośredniczącą w płatnościach tj. Przelewy 24 lub inne bez dodatkowych opłat dla właściciela
 • Rozliczania opłat za rezerwację dla podmiotów firmowych za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności  tj. Przelewy 24 Rozliczenie odbywa się automatycznie i niezwłocznie w czasie niezbędnym na rozksięgowanie przyjętej zapłaty płatności przyjętej od klienta za zarezerwowany obiekt/dokonaną rezerwację imienną.
 • Comiesięcznego rozliczania fakturą VAT potrąconych opłat od wartości rezerwacji, przedstawionej w ofercie jako wartość całościowa określona wskazaną kwotą opublikowaną w ofercie, należnych Na Odludziu za podjęte działania promocyjne w celu pozyskania rezerwacji dla właściciela. 
 • opłata za zewnętrzne systemy płatności może ulec zmianie zgodnie z cennikiem operatora Przelewy 24
 • Automatycznego potrącania opłaty za działania Na Odludziu z płatności przyjętej w Przelewy 24 należnej Usługodawcy; proporcjonalnie od każdej przyjętej wpłaty na poczet dokonanej rezerwacji u Usługodawcy. Automatycznego potrącania opłaty za obsługę płatności Przelewy 24 zgodną z cennikiem usług wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Przelewy 24 /Several Sp zo.o. 
 • Opłaty są rozdzielane w proporcjach: 12%netto – opłata za działania marketingowe w celu pozyskania rezerwacji dla Na odludziu oraz prowizja systemu płatności przelewy 24 w przedziałach 1,1% do 1,5% netto  – refakturowana – ZW (zakres procentowy jest uzależniony od wybranej przez klienta metody zapłaty np. blik, przelew tradycyjny i inne udostępniane przez przelewy 24 
 • Na odludziu może wejść we współprace z innymi pośrednikami płatności świadczącymi usługi tożsame do Przelewy 24 i na tej podstawie obowiązywać będzie opłata prowizyjna zgodna z cennikiem partnera refakturowana. 
 • W celach promocyjnych przygotuje materiały graficzne z powierzonych lub własnych materiałów zdjęciowych i filmowych obiektu w celu publikacji na stronach www , w mediach społecznościowych oraz innych w celach promocyjnych w portalu i poza portalem Na Odludziu
 • Dodatkowo Na odludziu może nieodpłatnie (tj. Bezkosztowo dla właściciela obiektu) zrealizować w uzgodnionym czasie nagrania filmowe i fotograficznych obiektu bez dodatkowych opłat dla właściciela.
 • Dodatkowo Na odludziu może nieodpłatnie umawiać i koordynować współprace promocyjne w ramach pobytów osób rozpoznawalnych Influencerów, blogerów i innych, którzy swoją prywatną działalnością mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania obiektem. Na odludziu według uznania dobiera Influencera do realizacji promocyjnych i zakres promocji ustala z Influencerem. Promocja jest realizowana w celu rozreklamowania oferty obiektu w portalu Na odludziu. Koszty zaistniałe w wyniku umówionych współprac z Influencerami i wzajemne zobowiązania przejmuje na siebie Na odludziu i nie obciąża nimi właściciela. Materiały realizowane przez wskazanych przez Na odludziu Infduencerów realizujących promocję obiektu są realizowane w celu promocji obiektu w portalu Na odludziu i są chronione umowami pomiędzy Na odludziu i Influencerem.

Dokonywanie rezerwacji i przebieg rezerwacji:

 • Rezerwacji klient może dokonać w portalu Na odludziu www.naodludziu.pl
 • Wszystkie ceny podane w serwisie www.naodludziu.pl uwzględniają podatek VAT.
 • Rezerwacji klient może dokonać poprzez infolinię portalu Na odludziu za pośrednictwem konsultanta – przyjęcie rezerwacji jest tożsame z przyjęciem rezerwacji przez portalu na stronie www. Klient telefonicznie podaje swoje dane rezerwacyjne które konsultant w jego imieniu wprowadza w celu dokonania skutecznej rezerwacji potwierdzonej jej przyjęciem w systemie rezerwacyjnym Na odludziu
 • W celu rezerwacji oferty wybranego partnera klient dokonuje wyboru terminu w udostępnionym na stronie Usługodawcy kalendarzu
 • Wolny termin dostępny w kalendarzu obiektu jest możliwy do zarezerwowania i jest dostępny
 • Klient wybierając wolny termin dalej w połączonym w portalu Na odludziu systemie rezerwacyjnym własnym portalu lub czasowo współpracującym firmy Hotres; dokonuje blokady zarezerwowanego terminu oraz przekazuje dane osobowe w celu realizacji rezerwacji u wybranego Usługodawcy
 • Klient dokonując rezerwacji jako Usługobiorca wchodzi w bezpośredni stosunek umowny z właścicielem Usługodawcą
 • Na odludziu przekazuje dane osobowe klienta Usługodawcy jedynie w celu realizacji rezerwacji
 • Administratorem danych osobowych jest firma Several Sp z o.o. właściciel marki Na odludziu
 • Usługodawca nie może wykorzystywać danych osobowych klienta w celach marketingowych a jedynie w celu obsługi rezerwacji w kontakcie bezpośrednim w celu poczynienia uzgodnień indywidualnych dotyczących pobytu w zarezerwowanym terminie
 • Klient dokonuje rezerwacji podając dobrowolnie dane rezerwacyjne w tym pełne dane kontaktowe w systemie rezerwacyjnym Na odludziu
 • Rezerwacja zostaje potwierdzona mailowo na maila wskazanego przez klienta i jest widoczna w systemie rezerwacyjnym.
 • Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest dodatkowo przekazywane na maila gospodarza i wskazuje na przyjęcie rezerwacji w określonym terminie przez określoną osobę wraz z przekazaniem danych osobowych klienta w celu realizacji rezerwacji i kontaktu osobistego gospodarza z klientem
 • Klient od momentu dokonania rezerwach ma 48h. Na potwierdzenie rezerwacji wpłatą zadatku wysokości 30% wartości rezerwacji. W terminie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu wymagany jest zadatek 100% . Zadatek są bezzwrotną opłata rezerwacyjną.
 • Klient jest zobowiązany dokonać płatności za złożoną rezerwację za pośrednictwem zewnętrzych systemów płatności dostarczonych przez Na odludziu tj. Przelewy 24 lub inne wskazane metodami dostępnymi w systemach płatności
 • Przez czas 48h termin zarezerwowany jest zablokowany dla klienta i nie może zostać udostępniony innym osobą zarówno przez portal Na odludziu jak i właściciela obiektu w innym portalu lub prywatnie
 • Na prośbę klienta termin oczekiwania na potwierdzenie rezerwacji może zostać przedłużony. O przedłużeniu terminu oczekiwania na wpłatę, informuje klienta mail potwierdzający rezerwację, w treści którego, jest wskazany precyzyjnie czas na wniesienie opłaty rezerwacyjnej.
 • Termin i godzina oczekiwania na wpłatę zadatku tożsamą z potwierdzeniem rezerwacyjnym przesłanym klientowi jest wyszczególniona w szczegółach rezerwacji w indywidualnym panelu do zarządzania rezerwacjami obiektu.
 • Klient może dokonać rezerwacji w cenie rabatowanej uprzednio ustalonej z właścicielem w wysokości określonej przez właściciela. Rabatowane ceny za pobyt w wybranych terminach będą widoczne w systemie rezerwacyjnym w wybranych rabatowanych terminach.
 • Na odludziu udostępnia właścicielowi panel do zarządzania/podglądu rezerwacji, kalendarza w tym celu zostaje przekazany mailowo link do logowania hasło i login
 • Na 30 dni przed planowanym pobytem klient jest proszony o końcowe uiszczenie płatności 70% wartości rezerwacji, uzupełnienie pełnej wartości rezerwacji. Płatność jest wymagana pod rygorem anulacji pobytu.
 • W sytuacjach losowych i uzasadnionych klient indywidualnie może poprosić o dłuższy czas na wniesienie płatności końcowej, Na odludziu ustala dogodny termin na wpłatę pozostałej kwoty rezerwacji oraz przypomina klientowi po dotrzymaniu indywidualnych ustaleń. Wpłata pozostałej kwoty musi nastąpić najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem pobytu.
 • Rezerwacje w portalu Na odludziu są bezzwrotne ,a za niewykorzystany pobyt zwrot płatności klientowi nie przysługuje. W przypadku odwołania rezerwacji / anulacji pobytu uiszczona płatność w całości pokrywa koszty straty poniesionej przez gospodarza z tytułu zwolnionego terminu.
 • Zespół Na odludziu odpowiada za komunikację z klientem w kwestii płatności oraz udostępnia klientowi system płatności przekazując niezbędne linki w wiadomościach e-mail w celu bezproblemowego dokonania zapłaty za dokonaną rezerwację.
 • Zespół Na odludziu w  ramach świadczonych usług odpowiada za komunikację z klientem do momentu dokonania skutecznej rezerwacji czyli opłaconej zadatkiem
 • Po opłaceniu przez klienta 30% wartości rezerwacji – zadatku/opłaty rezerwacyjnej dane kontaktowe do gospodarza obiektu wskazanego przez właściciela są przekazywane klientowi. Umożliwia to kontakt bezpośredni z gospodarzem i poczynienie indywidualnych ustaleń związanych z pobytem.
 • Płatności za dokonaną rezerwację nie mogą być regulowane indywidualnie z gospodarzem/właścicielem obiektu. Cały proces płatności przeprowadzany jest przez system udostępniany przez Na odludziu.
 • Przyjęcie płatności od klienta osobiście przez gospodarza/ właściciela może nastąpić wyłącznie w wyniku braku zapłaty przez klienta wymaganej kwoty do dnia przyjazdu.  Płatność indywidualna dokonana przez klienta na miejscu lub na indywidualne konto bankowe Usługodawcy winna być rozliczona w kwocie należnej prowizji Na odludziu. Na odludziu w przypadku takiej wyjątkowej sytuacji wystawi właścicielowi obiektu fakturę na kwotę należnej prowizji. Zapłatę należną Usługodawca winien jest uregulować niezwłocznie.
 • Klient ma możliwość dokonania rezerwacji obiektu wraz z dodatkowymi udogodnieniami oferowanymi na miejscu w cenie rezerwacji obiektu lub wyszczególnionymi jako dodatkowe ze wskazaniem cen
 • Klient dokonuje rezerwacji zgodnie z cenami naliczanymi w systemie rezerwacyjnym uprzednio zweryfikowanymi przez właściciela w ofercie opublikowanej na stanie i w systemie rezerwacyjnym
 • Usługodawca ma obowiązek przedstawić najdalej w dniu przyjazdu Usługobiorcy regulamin obiektu ,a klient jest zobowiązany do jego przestrzegania. Nie przestrzeganie regulaminu obiektu w rażących sytuacjach może skutkować usunięciem klienta z obiektu bez zwrotu wartości rezerwacji, a w przypadku poczynionych zniszczeń obciążeniem Usługobiorcy kosztami przywrócenia obiektu do stanu w dniu przyjęcia obiektu. Za przedstawienie regulaminu obiektu uznaje się przekazanie pisemne do wiadomości przesłane mailem, przekazane do podpisu akceptacji oraz pozostawienie regulaminu w miejscu widocznym dla Usługobiorcy z którym ten bez problemu może się zapoznać.
 • Gospodarz może pobrać od klienta dodatkową kaucję na wskazane przez Usługodawcę konto bankowe lub gotówka w dniu przyjazdu, o rozliczeniu kaucji decyduje Usługodawca na bazie ustaleń indywidualnych z klientem i mając na uwadze regulamin obiektu.
 • Na odludziu w ramach współpracy z zewnętrznymi systemami płatności zapewnia pełną obsługę płatności przez Przelewy 24 lub inne z którymi przebywa w stosunku umownym bez dodatkowych kosztów dla właściciela obiektu
 • W ramach pośrednictwa płatności przez system Przelewy 24 lub inne wskazane przez Na odludziu nie są obsługiwane zwroty w przypadku odwołania rezerwacji
 • W przypadku konieczności zwrotu klientowi płatności Właściciel obiektu jest zobowiązany dokonać zwrotu osobiście na konto wskazane przez klienta.
 • Klient konto do zwrotu płatności może przekazać za pośrednictwem Na Odludziu lub bezpośrednio gospodarzowi
 • rezerwacja przyjęta na dostępny termin w kalendarzu widocznym w ofercie obiektu jest nadrzędna
 • Rezerwacje na termin niedostępny/ zablokowany w kalendarzu obiektu w portalu nie są możliwe do złożenia
 • Na wartość skutecznie złożonej rezerwację właściciel obiektu jest obowiązany wystawić klientowi na dane rezerwacyjne wskazane przez klienta fakturę, rachunek, umowę lub inne potwierdzenie otrzymania zapłaty
 • Najdalej na 30 dni przed planowanym pobytem klient ma możliwość zmiany terminy na inny wolny i dostępny w kalendarzu
 • Notoryczne zmiany terminu na inny tj. Powyżej 2x może spotkać się z odmową zmiany terminu prze gospodarza bez podania przyczyny
 • Najdalej na 30 dni przed planowanym pobytem klient może wymienić wniesioną płatność tytułem rezerwacji na voucher ważny jedynie w pierwotnie zarezerwowanym obiekcie,  przez rok od daty jego wystawienia jeśli nie jest możliwa zmiana terminu na inny dostępny lub dostępne terminy nie pasują klientowi
 • Wystawiony voucher na kwotę wpłaty można wykorzystać w formie kuponu rabatowego obniżającego wartość kolejnej rezerwacji w pierwotnie zarezerwowanym obiekcie
 • Wartość vouchera pokrywać może w całości wartość nowo zarezerwowanego pobytu
 • Wartość vouchera niewykorzystana nie podlega zwrotowi
 • Wartości vouchera nie można dzielić a jedynie jest możliwość wykorzystania go jednorazowo w całości na nowa rezerwację w pierwotnie zarezerwowanym obiekcie
 • Właściciel obiektu na bazie indywidualnej decyzji może przyjąć zmianę terminu na inny dostępny lub wymienić wpłatę przyjętą przez gospodarza na voucher w czasie krótszym niż 30 do planowanego pobytu klienta
 • Zmianę terminu rezerwacji klient może dokonać najdalej na 30 dni przed planowanym pobytem na inny dostępny, jeżeli wartość rezerwacji w innym terminie nie będzie mniejsza niż pierwotna ewentualna powstała nadpłata z tytułu zmiany terminu rezerwacji nie podlega zwrotowi
 • Jeżeli Usługobiorca postanowi skrócić dokonaną rezerwację Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu środków otrzymanych za świadczone usługi.
 • Odwołanie rezerwacji w przypadku overbookingu wiąże się z naliczeniem opłat należnych Na odludziu
 • Odwołanie rezerwacji z winy Usługodawcy wiąże się ze zwrotem klientowi pełnej kwoty/wartości rezerwacji nie pomniejszonej o należne Na odludziu potrącone płatności.
 • Roszczenia klienta z tytułu odwołanej rezerwacji z winy Usługodawcy są roszczeniami względem Usługodawcy ,który nie wywiązał się z Umowy zawartej poprawnie
 • Roszczenia Usługodawcy z tytułu użytkowania powierzonego obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub regulaminem przedstawionym klientowi są zasadne względem klienta. Na odludziu nie jest stroną.

Wsparcie dla właścicieli w ramach współpracy

 • maile kierunkowe do dyspozycji właścicieli: [email protected] oraz [email protected] dla pilnych spraw wszelkiego rodzaju, 
 • w ramach współpracy z Na odludziu gospodarz obiektu może poprzez maile kierunkowe wskazane powyżej dokonywać zmian niezbędnych w ofercie po przesłaniu informacji o koniecznych zmianach właściciel jest ostatecznie poproszony o weryfikację poprawności wprowadzonych zmian – jako Usługodawca właściciele odpowiadają ostatecznie za poprawność oferty
 • Na odludziu odpowiada na wszelkie pytania związane z ofertą obiektu w portalu i prowadzi pełną komunikację z potencjalnymi klientami w celu przybliżenia  klientowi oferty obiektu i pozyskania skutecznej rezerwacji
 • Na odludziu ustawia cennik w systemie rezerwacyjnym i kalendarz dostępności zgodnie z opublikowaną na stronie obiektu ofertą oraz mając na uwadze ceny obiektu ogólniedostępne w internecie.  Właściciel jest zobowiązany udostępnić aktualny faktyczny cennik obowiązujący w obiekcie bez zawyżania cen w portalu Na odludziu. Na odludziu może odmówić wprowadzenia zawyżonych cen w cenniku i pozostawić aktualnie obowiązujące ceny w obiekcie gospodarza opublikowane na www obiektu lub zawrzeć w cenniku ceny, które gospodarz podaje do wiadomości publicznej w systemie rezerwacyjnym, cenniku w innych portali pośredniczących w pozyskaniu  rezerwacji dla gospodarzy.. Właściciel jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych ustawień. Brak informacji o błędnym naliczaniu oznacza akceptację wprowadzonych cen i długości pobytów w opisie cennika i w systemie rezerwacyjnym. W konsekwencji ;przyjęta rezerwacja poprawnie złożona przez klienta w portalu Na odludziu, zgodna z opublikowanym na stronie oferty obiektu cennikiem i zgodna z cenami w systemie rezerwacyjnym (nie poddanym zastrzeżeniom gospodarza) musi zostać dochowana przez właściciela i nie ma podstawy do jej anulacji przez właściciela. 
 • Na odludziu w momencie przyjęcia do wprowadzenia informacji mailowej od Właściciela o zmianach koniecznych do wdrożenia w ofercie zgłoszonych przez gospodarza do zmiany w cenniku lub w ofercie potwierdza mailowo ich otrzymanie, potwierdza mailowo wprowadzenie zmian wraz z prośbą o weryfikacje.
 • Właściciel do zmian może wnieść zastrzeżenia, uwagi lub ponownie poprosić o zmianę brak tej informacji oznacza akceptację opublikowanej oferty wraz z cennikiem i cenami w systemie rezerwacyjnym. 
 • Na odludziu w  terminach okienek dostosowuje długości pobytów w niezmiennej cenie aby możliwe było wypełnienie rezerwacjami dostępnych terminów. Dostosowanie jest dokonywane do minimalnej ilości dób rezerwacji przyjmowanych w obiekcie. 
 • Na odludziu może prosić o zmianę ceny w dostosowanych terminach okienek lub gospodarz może porosić o zmianę ceny w terminach okienek; w komunikacji mailowej ze wsparciem Na odludziu. 
 • Przed opłaceniem przyjętej rezerwacji w momencie konieczności uzyskania odpowiedzi na pytania, których nie zawiera oferta,  zespół Na odludziu komunikuje się z gospodarzem i po uzyskaniu informacji dalej komunikuje się z klientem.
 • Zespół Na odludziu przekazuje gospodarzowi komunikację w celu obsługi przyjętej skutecznie i opłaconej  rezerwacji.
 • Gospodarz obiektu otrzymuje do komunikacji z klientem system wiadomości znajdujący się w podglądzie rezerwacji; z którego osobiście może prowadzić korespondencję, jest to opcjonalne. Właściciel z klientem, po opłaceniu rezerwacji może komunikować się również z własnej skrzynki mailowej.
 • Na odludziu przekazuje klientowi niezbędne dane kontaktowe do gospodarza obiektu w celu indywidualnych ustaleń dotyczących zarezerwowanego pobytu.
 • Na odludziu przygotowuje w imieniu gospodarza autolettery uwalniane w określonym czasie i przypominające klientowi o istotnych kwestiach związanych z rezerwacją bez obciążania gospodarza dodatkowymi opłatami za wysyłkę wiadomości
 • Na prośbę gospodarza obiektu mogą zostać stworzone indywidualne autolettery w których gospodarz może przekazać np.  kody do wejścia do domu lub inne indywidualne wiadomości kierowane do klienta w określonym czasie bez obciążania gospodarza dodatkowymi opłatami za wysyłkę wiadomości
 • Na odludziu wspiera gospodarzy w kwestii komunikacji z klientem po dokonaniu rezerwacji i jej opłaceniu, na prośbę gospodarza. 
 • Na odludziu daje możliwość opiniowania klientom obiektu pobytu/rezerwacji i publikuje je na stronie systemu rezerwacyjnego obiektu z możliwością publikacji bezpośredni na stronie oferty obiektu w portalu Na odludziu.
 • Środki wpłacone przez klienta za dokonaną rezerwację są automatycznie i niezwłocznie przekazywane do gospodarza obiektu z potrąconą płatnością należną za działania marketingowe w celu pozyskania skutecznej rezerwacji.
 • Środki do gospodarzy prywatnych nie działajacych jako podmiot gospodarzy są zwalniane na podane przez Właściciela konto bankowe jeden raz w miesiącu z końcem miesiąca lub z początkiem nowego miesiąca za miesiąca poprzedni. Środki są zwalniane łącznie za wszystkie przyjęte płatności należne gospodarzowi obiektu. 
 • Gospodarz w dowolnym momencie może poradzić się poprzez maile kierunkowe w kwestii cen lub oferty obiektu otrzymując poradę w kwestii sprawdzonych metod.

Opłaty należne Na odludziu

Dodanie oferty do Na odludziu – jednorazowa opłata przy dodaniu 300zł (+VAT) od 1 do 3 obiektów + 70zł za każdy kolejny obiekt (zawiera opłatę za utrzymanie oferty przez pierwszy rok) jest to opłata obowiązkowa wymagana do zapłaty z góry w momencie przesłania niezbędnych danych do stworzenia oferty w portalu Na odludziu. 
Na wymaganą opłatę zostanie wystawiona Faktura Vat do zapłaty po jej opłaceniu zespół dodawania ofert przystąpi do pracy nad stworzeniem oferty obiektu w portalu Na odludziu.

Utrzymanie oferty w portalu Na odludziu – opłata coroczna 
Opłata za utrzymanie oferty w portalu Na odludziu; jest to opłata coroczna i wiąże się z utrzymaniem oferty na platformie Na odludziu wynikajacej z ponoszonych kosztow serwerów, rozwoju usług portalu, obsługi indywidualnej ofert w ramach aktualizacji oferty, aktualizacji cennika, obsługi zapytań o ofertę. Opłata coroczna utrzymanie oferty; wynosi: 70zł (+VAT)/obiekt/rok – opłata jest wymagana po pierwszym roku współpracy; w ramach Usług jednego gospodarza. Naliczana jest za pełen rok kalendarzowy kolejnego roku następującego. Kolejny rok następuje od 1 dnia miesiąca w którym oferta przygotowana została opublikowana w portalu, jest widoczna dla klientów. 

Opłata może być wymagana do zapłaty na podstawie wystawionej FV ,na wskazane konto bankowe określone na dokumencie płatności lub potrącona dodatkowo, ponad opłatę należną za działania reklamowe w celu pozyskania rezerwacji, z opłaty wniesionej przez klienta tytułem rezerwacji.  

Rezerwacje dokonane Na odludziu są bezzwrotne. Jeśli w wyniku overbookingu będzie konieczne odwołanie rezerwacji pozyskanej przez Na odludziu – opłata należna z tytułu pozyskania rezerwacji, obowiązuje od pełnej kwoty wartości dokonanej rezerwacji. Może zostać wystawiona FV do zapłaty lub opłata może zostać potrącona z kolejnej rezerwacji. Każda sytuacja overbookingu jest inna dlatego zawsze prosimy o kontakt i rozmowe o przyczynie zaistnienia problemu oraz wspólne poszukiwanie rozwiązania np. możemy podjąć próbę zaoferowania innego obiektu w terminie overbookingu. W uzasadnionych sytuacjach zaakceptowanych mailowo przez pracownika Na odludziu, portal ,może odstąpić od wymagania opłaty.

Od każdej dokonanej przez klienta wpłaty, płatność potrącana jest automatycznie tytułem: działań marketingowych w celu pozyskania rezerwacji przez Na odludziu i przez Przelewy 24 tytulem obsługi płatności. Opłaty stanowią koszt Usługodawcy. Na koniec każdego miesiąca obrachunkowego wystawiana jest faktura VAT i refaktura Przelewy 24 na łączną kwotę potrąconych z wpłat klientów środków.

Opłaty należne są rozdzielane od wartości rezerwacji równa wartości transakcji określonej i przedstawionej w ofercie w proporcjach:
– 12% – opłata dla Na odludziu za działania marketingowe w celu pozyskania rezerwacji  (+ VAT)
– prowizja systemu płatności Przelewy 24 w przedziałach 1,1% do 1,5%  – refakturowana – ZW bez VAT (zakres procentowy jest uzależniony od wybranej przez klienta metody zapłaty np. blik, przelew tradycyjny i inne udostępniane przez Przelewy 24.
– rozliczenie potrąconych opłat następuje na podstawie wystawionej faktury VAT przez spółkę Several Sp zo.o. z uwzględnieniem 23%VAT i z 0%VAT na refakturę Przelewy 24

Opłaty za transakcje zagraniczne realizowane przez PayPal wymiennie z Przelewy 24 realizowane są po wykonaniu usługi przez Usługodawcę 
prowizja systemu płatności PayPal od transakcji zagranicznych wynosi do 3,5% ( wysokość uzależniona od metody płatności ;karta, przelew wybranej przez klienta). Obostrzenia realizacji transakcji zobowiązują do zabezpieczenia transakcji kartą w przypadku chęci wycofania sie klienta z zawartej umowy. Rozliczanie za pośrednictwem PayPal jest dobrowolne dla obiektów, które potwierdzą chęć przyjmowania klientów zagranicznych płacących w walucie obcej. Szczegółowe zasady są przedstawiane indywidualnie Usługodawcy. 

Na odludziu; ponad opłatę za dodanie i utrzymanie oferty w portalu – prace zespołu dodawania obiektów nad stworzeniem oferty, w tym udostępnienie systemu ofertowego i rezerwacyjnego, prace zespołu związane z aktualizacją, copywritera oraz realizację materiałów promocyjnych na media społecznościowe wycenia na 1000zł (+VAT) ,a od momentu przyjazdu na sesję zdjęciową i realizację materiałów zdjęciowych, filmowych (nieodpłatnych dla Usługodawcy) ofertę wycenia na 3000zł (+VAT). Właściciel obiektu NIE jest zobowiązany do pokrycia wartości przygotowanej ofert pod warunkiem utrzymania oferty obiektu w portalu przez minimum 2 lata od momentu włączenia oferty lub 2 lata od momentu realizacji materiałów zdjęciowych i filmowych. Jeśli przed tym czasem właściciel obiektu zdecyduje się odstąpić od współpracy z Na Odludziu i wycofać ofertę lub zablokować dostępność kalendarza jest zobowiązany pokryć określoną wartość poniesionych przez portal Na Odludziu kosztów. Pokrycie kosztów nie jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do tekstów, materiałów foto i video; zostają one niezmiennie wyłączną własnością Na Odludziu. Obciążenie kosztami może nastąpić po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń lub automatycznie w przypadku zakończenia współpracy przed upływem 2 lat od publikacji oferty. 
Po okresie 2 lat blokowanie kalendarza przed portalem Na Odludziu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy współpracy bez obciążania kosztami stworzenia oferty. Wyłączenie oferty następuje automatycznie bez obowiązku informowania o zakończeniu współpracy decyzją Na Odludziu. Dopuszczamy w kwestii dostępności obiektu indywidualne ustalenia z właścicielami, a portalem Na Odludziu.

Na Odludziu na żadnym etapie współpracy nie pobiera innych opłat w tym również za płatne sponsorowania ofert w mediach społecznościowych, Google, Tik Tok oraz za realizacje i koordynowanie współprac z Influencerami. 


Na odludziu zastrzega sobie prawo wprowadzenia corocznych opłat za przygotowanie i obsługę ofert w portalu i ich aktualizację w wysokości od 80zł do 300zł (+VAT)/obiekt rocznie. Uzależnioną od ilości domów w ramach jednego obiektu po wcześniejszej pisemnej informacji minimum 30 dni przed planowanym wprowadzeniem opłat i wystawieniem faktury za wskazaną opłatę. Wprowadzenie opłat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy współpracy. Opłata obejmować może: 
stworzenie strony obiektu, przygotowanie graficzne zdjeć na stronę, przeredagowanie dostarczonych tekstów przez copywritera, udostępnienie systemy rezerwacyjnego automatycznego przyjmowania rezerwacji, obsługę zespołu Na odludziu w komunikacji z klientami i odpowiedziami na zapytania związane z pobytem w obiekcie przed dokonaniem rezerwacji, aktualizację oferty na prośbę Usługodawcy oraz obsługę aktualizacji cennika Obiektu. Obowiązuje dla ofert dodanych do 2023r.

Zalecamy:

 • posiadanie indywidualnego ubezpieczenia obiektu najmu
 • pobieranie kaucji w momencie przyjazdu, tego rodzaju działanie ma ważny aspekt psychologiczny, który ogranicza gości przed nadmiernym i niezgodnym z przeznaczeniem eksploatowaniem obiektu. Forma rozliczenie kaucji z uwzględnieniem ewentualnych zniszczeń powinna zostać określona w regulaminie obiektu. W pobieranej kaucji nie pośredniczymy jednak przekazujemy osobie rezerwującej w ofercie informacje, iż kaucja w określonej wysokości zostanie lub może zostać pobrana. 
 • stworzenie formularza przyjęcia w którym jest wyszczególnione w jakim stanie i z jakim wyposażeniem gość otrzymuje obiekt do użytkowania, oraz zobowiązanie osoby rezerwującej  do jego podpisania w dniu przyjazdu i przekazania domu. W dniu wyjazdu zgodnie z zapisami stanu faktycznego na dzień przyjazdu z łatwością można zweryfikować ewentualne uszkodzenia i pobrać z kaucji realną wartość uszkodzeń , przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego lub uzupełnienia braków.  

Promocje: 
1. System rabatowania pobytów.

Last minute na max. 30 dni przed planowanym pobytem oraz rabaty tematyczne; poniżej pełne informacje.

Usługobiorca dokonując rezerwacji przez portal Na odludziu może uzyskać rabat od ceny opublikowanej w cenniku domu wysokości od 5%-15% na terminy: 
– last minute -15% na terminy wolne do 30 dni od dnia udzielonego rabatu 
– w okresach planowanych promocji trwających z rabatami; takich jak weekend black friday-cyber monday, Mikołajki, Wielkanoc, Święta Bożego Narodzenia. 
Promocje w wartości procentowej są udzielane od ceny wyjściowej ,w danym okresie czasu, widocznej w cenniku obiektu lub w systemie rezerwacyjnym.
Wysokość rabatów nie będzie każdorazowo indywidualnie konsultowana z gospodarzem. 
Termin okresu rabatowego nie będzie każdorazowo indywidualnie konsultowany z gospodarzem.
Rabaty nie łączą się z cenami last minute. Okres promocyjny obowiązuje tylko w wyszczególnionych terminach. 
Podnoszenie cen na czas rabatowania jest niezgodne z prawem i takie prośby nie będą realizowane. 
Gospodarz w trakcie trwania promocji (weekend black friday-cyber monday, Mikołajki, Wielkanoc, Święta Bożego Narodzeni). może poprosić o odłączenie obiektu z promocji, co będzie akceptowane.
 
Dodanie oferty do portalu jest równoznaczne ze zgodą na działania promocyjne portalu Na Odludziu, wycofanie zgody na działania promocyjne jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy współpracy z portalem Na Odludziu.
 
Dopuszczamy indywidualne uzasadnione sugestie w kwestii rabatów last minute mając na uwadze indywidualną argumentację gospodarza wyrażoną na etapie dodawania obiektu i nie powodującą skótków odstąpienia od umowy.
 
2. promocje Influencerskie
W ramach promocji portalu i przyciągania jak największego zainteresowania/ ruchu i zasięgów do publikowanych ofert promujemy obiekty poprzez pobyty Influencerskie osób znanych, lubianych i rozpoznawalnych, których pobyt w obiekcie może przyczynić się do rozpoznawalności  domu, miejsca w portalu, zwiększyć zainteresowanie obiektem w celu pozyskania większego ruchu na ofertę  co może pozytywnie wpłynąć na decyzje rezerwacyjne. 
 
Współpracujący z nami Influencerzy mają dowolność rezerwowania pobytów na 2-5 dób 1x w roku w obiekcie wybranym przez Influencera z listy dostępnych. O tym czy na pobyt promocyjny zostanie wybrany dany obiekt decyduje samodzielnie Influencer wybierając wolny dostępny termin w Państwa kalendarzu. 
Rezerwacja Influencerska odbywa się jak każda inna rezerwacja zgodnie z zasadami dokonywania rezerwacji z tym, że wartość pobytu wynosi 0zł jest przez nas korygowana po dokonaniu rezerwacji. Zespół Na odludziu dba o to aby pobyty promocyjne były realizowane poza sezonem, czyli z wykluczeniem; Świąt i długich weekendów oraz miesięcy; styczeń, luty, lipiec, sierpień. W drodze uzyskania indywidualnej zgody gospodarza pobyt promocyjny może odbyć się w sezonie wysokim np. w terminie okienka pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody właściciela; w tym mailowej akceptacji pobytu promocyjnego.
Gospodarz otrzymuje pełne dane kontaktowe do Influencera i zobowiązuje się do ich nieudostępniania oraz niewykorzystywania w celach własnych bez wiedzy i zgody portalu Na Odludziu. Portal Na Odludziu jest zobowiązany do ochrony danych na bazie umów współpracy z Influencerami ich nieudostępniania, jedyny wyjątek stanowi realizacja pobytu promocyjnego pozwalająca udostępnić dane Influencera właścicielowi obiektu w celu realizacji rezerwacji.
 
Promocja, pobyt Influencera nie wiąże się dla właściciela z dodatkowymi kosztami za działania promocyjne jest on bezpłatny w ramach współpracy z Na odludziu. Portal Na odludziu nie zwraca właścicielowi kosztów porządkowych oraz użytkowych za media lub udogodnienia za pobyty promocyjne. 
 
Jeśli nie interesuje Cię promocja Influencerska poinformuj nas o tym mailowo: [email protected] usuniemy Twój obiekt z listy dostępności. 
 

3. NOWOŚĆ od 2024r. dodatkowa, dobrowolna, na życzenie:
zamówienie naszego operatora filmowego na realizacje zdjęć, nagrań filmowych, nagrań z drona wraz z przygotowaniem materiałów gotowych do publikacji na użytek Usługodawcy – czyli na prywatnych socialmediach obiektów.

Wiemy jak ważny jest wizerunek na mediach społecznościowych i wiemy jak trudno jest znależć osobę, która rozumie media społecznościowe i to jaki content należy na nie dostarczyć. Do tej pory nasze materiały były tylko dla nas inwestowaliśmy w realizacje w obiektach ale nie dzieliliśmy się materiałami z gospodarzami teraz dajemy Wam możliwość korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. 
Nasza sprawdzona ekipa zrealizuje odpłatnie to co niezbędne dla każdego indywidualnego obiektu mając indywidualne potrzeby gospodarzy na uwadze. 

Odpłatna usługa w pakiecie, w której otrzymasz:
– szkolenie z mobilnej fotografii – nauczymy Cię jak wykorzystywać własny telefon i tworzyć własne ciekawe materiały na media społecznościowe
– minimum 15 szt. zdjęć swojego obiektu (maksymalnej liości nie określamy wszystko zależy od wielkości obiektu i warunków pogodowych, pory dnia)
– nagrania obiektu z drona oraz zdjecia z drona ( ilość uzależniona od warunków pogodowych )
– materiały filmowe: krótkie ujęcia obiektu oraz wnętrz do prezentacji na stories Facebooka i Instagrama minimum 2 ujęcia każdego pomieszczenia w domu i do 4 ujęć obiektu z zewnątrz oraz po 2 ujęcia udogodnień typu balia, sauna, basen
krótkie materiały możes również samodzielnie montować w rolki, wstawiać pojedyńczo jako rolki i pokazywać w stories, dodając dowolną treść/opis słowny – do tych ujęć możesz dobierać dowolny materiał muzyczny proponowany na Instagramie, Tik Tok 
– NAJLEPSZE materiały filmowe w zmontowanych rolkach, z autorską muzyką i prawamy do posługiwania się muzyką, różnej długości 15s, 30s do 1 minuty. Otrzymasz od 3 do 5 gotowych rolek, które możesz pokazać ale co istotne wykorzystać do promocji i reklam sponsorowanych – rolki, które sprzedają.

Kwota realizacji od 3.000zł 
obejmuje pakiet podstawowy realizowany około do 5 godzin na miejscu.
Dodatkowo, na miejscu na bazie indywidualnych ustaleń gospodarz moze zamówić u fotografa:
+ 300zł – prezentacja obiektu przez lektora na bazie przygotowanego przez gospodarza tekstu, który zostanie dodany do wybranej rolki
+ 300zł – osobista prezentacja obiektu do 1 minuty przez właściciela, który oprowadza, mówi z off lub w ustalony z operatorem sposób opowiada o swoim obiekcie (cena od wszystko zależy od ilości stworzonego materiału i oczekiwań gospodarza
+ 300zł – dodanie określonych przez Ciebie napisów do wybranej rolki, ora logo Twojego obiektu na filmie lub w formie planszy na końcu filmu
+ 500zł – dłuższy czas realizacji nagrań filmowych i fotograficznych mających na uwadze zdjecia przy zachodzie słońca i klimatyczne wieczorne w domu lub o wschodzie słońca

 
To dla nas ważne – materiały realizowane przez nasz doświadczony zespół mogą być używane przez Ciebie indywidualnie na Twojej stronie www, w Twoich mediach społecznościowych: Instagram, Tik Tok, Facebook, Threads, oraz przez nas w celu promowania Twojej oferty w portalu Na odludziu. Materiały zrealizowane przez naszych doświadczonych fotografów i operatorów nie mogą być udostępniane i rozpowszechniane w innych portalach rezerwacyjnych.
Dlaczego? co naprawdę zyskujesz: tylko portal Na odludziu nie posługuje się nazwą własną obiektu i nie promuje się na niej zabierając indywidualny ruch Usługowdawcą – nie zabieramy Twojego ruchu! To bardzo istotna kwestia – my działamy niezależnie i Ty działasz niezależnie bez nas Ty istniejesz i radzisz sobie świetnie a z nami zyskujesz dodatkowe niezależne zainteresowanie ofertą. Chemy dać Tobie profesjonalną możliwość/ nauczyć Cię samodzielnego budownia biznesu na własnych stabilnych nogach. Pozwalajac abyś obdarował/ła inne portale promujące się na Twoją nazwe wlasną, świetnymi materiałami – to zadziała to tak: inne portale promujące się na Twojej nazwie własnej zdobędą dla Ciebie rezerwacje ale też zabiorą Twoją samodzielnosć i niezależność. W niepewnych czasach baza własnych zaufanych klientow jest najcenniejsza. Podsumowując Twoje indywidualne działania i samorozwój  oraz nasze promowanie Twojej oferty nie wchodzą ze sobą w kolizje. 
Co my z tego mamy? nie oszukujmy się; przy tej ilości i tempie dodawania nowych obiektów już nie możemy inwestować we wszystkie obiekty po kolei, agregować takiego sztabu ludzi i tyle czasu montażowego na tylko jeden obiekt. Nadal umawiamy się na nasze realizacje ale tylko do wybranych obiektów. Nasi fotografowie przy naszych sponsorwanych realizacjach starają sie wpasowywać się w okienka między rezerwacjami i mają ograniczone pole działania: bo pogoda, bo goście już jadą, bo Pani jeszcze sprzata, bo nocleg dla fotografa trzeba zapewnić i w odniesieniu gdy sami nie możecie posłużyć sie zrealizowanymi materiałami; to dla Was poczucie straty – to Wasze opinie, rozumiemy i szanujemy …wiec ta odpłatna sesja to nasza alternatywa w której i my i Wy; mamy z tego świetny content do dalszego rozwoju biznesu.
 
Do kwoty końcowej przy wystawieniu faktury jest doliczana stawka VAT i koszty dojazdu określany przed przyjazdem + opcjonalnie koszt noclegu jeśli fotograf nie może zatrzymać się w fotografowanym obiekcie gdy nocleg jest niezbędny.
Chcesz zamówić realizację – napisz na [email protected] umówisz szczegóły.

Jeśli przed dodaniem obiektu masz do nas pytania lub wątpliwości związane z podjęciem z nami współpracy, napisz do nas na maila: [email protected] na wszystkie pytania odpowiemy w szczegółach, a w razie potrzeby skontaktujemy się telefonicznie i omówimy istotne kwestie. 
 
 
Ważne! 

Portal Na odludziu nie wyraża zgody na kopiowanie i posługiwanie się materiałami przygotowanymi portalu Na odludziu, chronionych prawami autorskimi należącymi do Na odludziu.  Od portalu Na odludziu otrzymujesz nieograniczona możliwość posługiwania się linkami do systemu rezerwacyjnego, które możesz udostępniać na swoich stronach i przekierowywać swoich odbiorców do systemu rezerwacyjnego Na odludziu, który prezentuje Twoje miejsce – obiekt w sposób profesjonalny oraz daje możliwość dokonania skutecznej rezerwacji. Prezentowane przez nas materiały promocyjne mogą być repostowane w Twoich mediach społecznościowych wyłącznie z oznaczonym linkiem do rezerwacji obiektu w portalu Na Odludziu.

Jak możesz korzystać z naszych materiałów filmowych i fotograficznych zrealizowanych/ przygotowanych nieodpłatnie o obiekcie?
Na co wyrażamy zgodę nie wymagającą zapytań: 
– możesz na swoich profilach w mediach społecznościowych i na stronie internetowej używać linku do oferty obiektu w portalu Na odludziu, zastanów się która strona czy Twoja prywatna czy ta dobrze pozycjonowana przez nas generuje większy ruch i zainteresowanie ofertą?
– możesz posługiwać się logo Na Odludziu w celu przedstawienia swoim prywatnym odbiorcom, iż Twoją ofertę można znaleźć w naszym portalu
– możesz bez żadnych ograniczeń repostować materiały z naszych mediów społecznościowych na swoje kanały Instagram, Facebook Tik Tok, korzystając z narzędzi udostępnianych przez wymienione serwisy do repostowania np. ikonka samolocik na Instagramie
– materiały repostowane możesz oznaczyć linkiem z przekierowaniem do oferty Twojego obiektu w portalu Na Odludziu
– możesz oznaczać nas @na.odludziu w swoich materiałach w mediach społecznościowych wybierając funkcję oznacz zarówno na relacjach jak i na postach oraz w opisach – te materiały wyłapujemy i jeśli odpowiadają naszym standardom wykorzystujemy je pokazując w naszych mediach społecznościowych. Pamiętaj – nie oznaczaj nas na materiałach do których nie masz praw własności, czyli; nie zrobiłeś ich sam lub za nie nie zapłaciłeś. 

Dlaczego? zaznaczamy jak możesz korzystać osobiście, dla rozwoju własnych mediów społecznościowych!
Nasze materiały są bardzo wysokiej jakości i wysoko oceniane w mediach społecznościowych, a repostowanie takich materiałów z naszymi realizacjami filmowymi i fotograficznymi pozwala pokazywać Twoim prywatnym odbiorcom jakość Twojego obiektu i prestiż. Jak wiesz u nas są tylko najlepsze jakościowo, nowoczesne i wyselekcjonowane obiekty. Przyjmujemy nieliczne obiekty, które się do nas zgłaszają. 
Ty pokazując u siebie jakość utwierdzasz klientów, iż podejmując słuszną decyzję rezerwując właśnie Twój obiekt.
Zachęcamy korzystaj z repostowania. 

Zasady współpracy obowiązują od dnia 1.01.2024r.