Regulamin portalu naodludziu.pl

Regulamin portalu naodludziu.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020r. 

Postanowienia ogólne

Na odludziu tj. portal www.naodludziu.pl jest własnością Several Sp z o.o. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 77a 60-529 Poznań NIP PL 5272840662, KRS 0000721275, REGON 369596113

Poprzez portal www.naodludziu.pl  Na odludziu świadczy usługę pośrednictwa rezerwacji, w której Usługodawcy tacy jak właściciele obiektów na wynajem oferują pobyt, nocleg lub wyjazd wraz z udogodnieniami i dodatkowymi usługami bezpośrednio dotyczącymi udostępnionej oferty rezerwacji.

Użytkownicy serwisu mogą bezpłatnie korzystać z serwisu w celu dokonania rezerwacji u Usługodawcy. 

Na odludziu nie świadczy usług oferowanych na stronie www.naodludziu.pl, co jest jednoznaczne z faktem, iż nie świadczy usług sprzedaży zakwaterowania.

Usługodawca – gospodarz/włąściciel obiektu świadczący bezpośrednią usługę wynajmu wobec Usługobiorcy.

Rezerwacja i płatności rezerwacyjne.

Serwis www.naodludziu.pl daje możliwość Użytkownikowi serwisu dokonania rezerwacji pobytu, noclegu lub wyjazdu oferowanego przez Usługodawcę. 

Bezpośredni stosunek umowny zachodzi między Użytkownikiem serwisu www.naodludziu.pl ,a Usługodawcą, u którego została dokonana rezerwacja. Dane rezerwacyjne są przekazywane odpowiedniemu Usługodawcy, a dokonanie rezerwacji w imieniu Usługodawcy zostaje potwierdzone e-mailem. 

Dokonanie rezerwacji poprzez portal www.naodludziu.pl wiąże się z zapłatą opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 30% wartości dokonywanej rezerwacji. Skuteczne wniesienie opłaty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

Pozostała kwota 70% musi zostać zapłacona najpóźniej na 30 dni przed datą zarezerwowanego pobytu. W przypadku braku zapłaty pozostałej kwoty rezerwacja może zostać anulowana decyzją Usługodawcy. 

Jeżeli data rezerwacji jest krótsza niż 30 dni przed rezerwowanym terminem zostanie wskazana wartość 100% opłaty wartości rezerwacji.

Od momentu przesłania formularza rezerwacyjnego na zaksięgowanie płatności oczekujemy 48h po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana automatycznie, a termin zwolniony. Jeśli zwolniony termin pozostaje dostępny istnieje możliwość wznowienia rezerwacji. Informacja o możliwości wznowienia rezerwacji jest przesyłana mailowo. 

Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna a wartość opłaty za rezerwację jest w całości bezzwrotnym zadatkiem. 

Ceny za dokonanie rezerwacji są tożsame z cennikiem Usługodawcy oraz dodatkowo mogą być obniżane kodami rabatowymi w wybranych terminach. 

Wszystkie ceny podane w serwisie www.naodludziu.pl uwzględniają podatek VAT.

Zmianę terminu rezerwacji można dokonać najdalej na 30 dni przed planowanym terminem pobytu, w następujących sytuacjach:

 1. a)  Gdy wybrany nowy termin nie jest zarezerwowany
 2. b)  Jeżeli wartość rezerwacji w innym terminie nie będzie mniejsza niż pierwotna
 3. c) zmiana terminu rezerwacji następuje poprzez indywidualne ustalenie z profilem Na odludziu, a opłata rezerwacyjna jest przesuwana na inny ustalony termin (ustalenia zmiany terminu poczynione bezpośrednio z Usługodawcą wiążą się z utratą opłaty rezerwacyjnej)

Jeżeli Rezerwujący postanowi skrócić swoją dokonana rezerwację Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu środków otrzymanych za świadczone usługi.

Usługa rezerwacji jest bezpłatna dla użytkownika. Portal Na odludziu nie pobiera od gości opłat za rezerwację, a także żadnych innych opłat za obsługę rezerwacji. 

Na odludziu pośredniczy w przekazaniu płatności za dokonaną rezerwację usługodawcy. Płatność zostaje przekazana niezwłocznie za pośrednictwem systemu płatności wybranego podczas dokonywania rezerwacji tj. Przelewy 24.

Dokumenty potwierdzający otrzymanie płatności (rachunek, fakturę na pełną wartość rezerwacji) wystawia Usługodawca, w ciągu 7 dni od dokonania płatności zgodnie z danymi rezerwacyjnymi. 

Na odludziu prezentuje w ’ofercie naszych domów’ aktualne informacje dotyczące domów, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za prezentacje przez Usługodawcę informacji nieaktualnych lub nieprawdziwych. 

Na odludziu i Usługodawca nie odpowiadają za niezrealizowanie zamówienia wynikającego z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych podczas dokonywania rezerwacji. 

Na odludziu pozostaje w stosunku umownym z Usługodawcami, którzy zaakceptowali regulamin współpracy, regulamin serwisu i których oferty są wyświetlane na stronie www.naodludziu.pl 

W ramach stosunku umownego, Na odludziu otrzymuje zapłatę za działania marketingowe od Usługodawcy każdorazowo za pozyskaną i opłaconą rezerwację. Złamanie obowiązków należących do Usługodawcy względem Na odludziu może prowadzić do usunięcia obiektu ze strony internetowej.

Usługodawca synchronizuje w całości kalendarz dostępnych i zarezerwowanych terminów z profilem Na odludziu, terminy niedostępne są faktycznie niedostępnymi terminami. Terminy wolne można rezerwować bez dodatkowych zapytań przechodząc proces rezerwacyjny w panelu rezerwacyjnym Hotres. 

Usługodawca jest zobowiązany prawidłowo i zgodnie z zamieszczoną ofertą wywiązać się z usługi. 

Rejestracja, rezerwacja i korzystanie z  serwisu www.naodludziu.pl

Użytkownik bezpłatnie może przeglądać treści umieszczone w serwisie, w celu dokonania rezerwacji konieczne jest wypełnienie danych niezbędnych do dokonania rezerwacji.

Dane rezerwacyjne muszą być kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nienaruszające praw osób trzecich.

Dokonując rezerwacji konieczne jest zapoznanie się z regulaminem serwisu oraz regulaminem Usługodawcy i jego akceptacja. 

Akceptacja regulaminów następuje jako krok do zaznaczenia w formularzu rezerwacyjnym. 

Dane rezerwacyjne są jednocześnie danymi rejestracyjnymi umożliwiającymi zarejestrowanej osobie; dostęp do konta klienta i przegląd dokonanych rezerwacji. (Portal na odludziu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do konta klienta z uwagi na aktualizacje systemu oraz nieprzewidziane problemy techniczne)

Dokonując rezerwacji możesz udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert domów Na odludziu.

Aktualizacje

Wszystkie informacje dotyczące obiektu wyświetlane w portalu www.naodludziu.pl podawane są przez Usługodawcę, który umownie akceptuje finalny wygląd, treści, ceny, dostępność terminów wizytówki obiektu, prezentowanej w profilu.

Na odludziu dokłada wszelkich starań, by aktualizować wizytówkę obiektów w czasie rzeczywistym. 

Odpowiedzialność

Na odludziu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku dokonanej rezerwacji, nieprzestrzegania regulaminów, wysyłanych za pośrednictwem Internet przez użytkowników serwisu www.naodludziu.pl

Na odludziu nie ponosi odpowiedzialności za działalność Usługodawcy.

Reklamacji w przypadku niezgodności oferty ze stanem faktycznym należy dokonywać bezpośrednio u Usługodawcy. 

W przypadku rażących niezgodności wpływających na jakość oferty i zawartości merytorycznej prezentowanych domów Na odludziu prosimy o informacje na: [email protected] każda tego rodzaju informacja jest szczegółowo analizowana. 

Za wszelkie szkody materialne wyrządzone w obiekcie Usługodawcy odpowiada osoba dokonująca rezerwacji, której dane zostały podane w formularzu rezerwacyjnym. 

Usługodawca na miejscu w dniu przyjazdu może pobrać kaucje płatną gotówką w celu zabezpieczenia drobnych uszkodzeń. Kaucja jest zwrotna w dniu wyjazdu i może być pomniejszona o koszt ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania obiektu Usługodawcy.

Ranking obiektów

Obiekty z dostępnymi terminami są wyświetlane w portalu www.naodludziu.pl w pierwszej kolejności. 

Zawartość wizytówki prezentowana w zakładce ‘poznaj nasze domy’

Wizytówka obiektów zawiera zdjęcia, do których wyłączne prawa autorskie posiada portal Na odludziu, które bez zgody portalu nie mogą być wykorzystywane i udostępniane. Wizytówka domu zawiera pełną ofertę pobytu wraz z opisem obiektu, udogodnień, lokalizacją miejscowości na mapie w której znajduje się obiekt oraz wyszczególnioną dostępność terminów wolnych i zarezerwowanych. 

Wizytówka, a w szczególności zdjęcia do momentu wykonanie ich przez portal Na odludziu są udostępniane przez Usługodawcę, którzy oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do udostępnionych fotografii. Usługodawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji  usług pośrednictwa, zezwalając jednocześnie na wykorzystanie ich do tworzenia oferty, treści reklamowych i marketingowych,  zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie.

W czasie współpracy materiały będą przechowywane w pamięci komputerów serwerów i umieszczane w Internecie na co Usługodawca wyraża zgodę. 

Składowe ceny i możliwe opłaty dodatkowe

Ceny wyświetlane na stronie są określone przez Usługodawców i spójne z ich wewnętrznymi cennikami. 

Ceny wyświetlane są dla danej opcji zakwaterowania i obejmują cały pobyt wraz z dodatkami płatnymi przy rezerwacji oraz informacje jakie opłaty zostaną dodatkowo pobrane przy przyjeździe. np. kaucja, opłata klimatyczna, koszty korzystania z dodatkowych udogodnień.

Możliwe opłaty dodatkowe mogą się różnić, w zależności od obiektu, wybranego rodzaju pokoju oraz liczby gości. 

Dodatkowe pytania dotyczące wyposażenia, udogodnień oraz inne dotyczące dokonanej rezerwacji można zadawać bezpośrednio gospodarzom obiektu. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe do gospodarzy i osób przyjmujących gości Rezerwujących w obiekcie są przesyłane w mailu potwierdzającym rezerwację. 

Za dodatkowe usługi nieobjęte ofertą w portalu Na odludziu, a umówione z gospodarzem po dokonaniu rezerwacji, osoba rezerwująca rozlicza na zasadzie indywidualnych ustaleń z Usługodawcą. Na odludziu nie pośredniczy w ustaleniach i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Regulamin promocji

 
 1. W wyznaczonym terminie w obiektach objętych promocją wskazaną w ofercie promocyjnej opublikowanej w mediach społecznościowych portalu Na odludziu Instagram, Facebook, TikTok oraz stronie portalu obowiązują niższe ceny określone promocją opublikowaną w mediach społecznościowych. 
 2. Terminy objęte promocjami obowiązują na cały kalendarz dostępych terminów w obiektach biorących odział w promocji. 
 3. Obiekty nie objęte promocją nie mają aktywnego kodu rabatowego lub naliczonej promocji %
 4. Usługobiorca dokonując rezerwacji z kodem rabatowym lub w obniżonej promocyjnej cenie powoduje skutek umowny w którym Usługodawca ma obowiązek wywiązując się z Umowy względem Usługobiorcy. 
 5. Realizacja usługi odbywa się w obniżonej cenie potwierdzonej; potwierdzeniem rezerwacyjnym przesyłanym na e-maila podany przez Usługobiorcę w rezerwacji. Usługobiorca zobowiązuje się do realizacji Usługi w obniżonej cenie zgodnie z promocją obowiązującą w obiekcie. 
 6. Rezerwacja poprawnie złożona na wolny termin w kalendarzu obiektu podlega ogólnym postanowieniom regulaminowym portalu Na odludziu oraz wiąże się z przestrzeganiem regulaminu obiektu – Usługodawcy.
 7. Promocja określa ramy czasowe trwania tj. dni i godziny w których można dokonać rezerwacji obiektu Usługodawcy w promocyjnej cenie. 
 8. Usługobiorca jest zobowiązany dopełnić wszystkich ogólnych zasad regulaminowych przy dokonywaniu rezerwacji aby skorzystać z oferty. 
 9. Rezerwacja złożona w terminach promocyjnych nie potwierdzona we wskazanym czasie 48h od momentu jej dokonania opłatą rezerwacyjną zostaje anulowana i przywrócenie jej na zasadach promocyjnych jest niemożliwe. 
 10. Promocja kwotowa – voucher wygrana w konkursie; może zostać wykorzystany w pełnej wartości w przeliczeniu od pełnej wartości rezerwacji. Nie obowiązuje na oferty last minute i promocje sezonowe.
 11. Promocje nie łączą się; na wybrany termin można skorzystać tylko z jednej oferty promocyjnej lub innej formy promocyjnej np. kwotowej wygrana vouchera w konkursie. 
 12. Promocja Black Friday trawa od piątku 25.11 do 27.11. 2022 oraz kontynuowana jest w Cyber Monday dnia 28.11.2022 w tym terminie obowiązują rabaty w wybranych obiektach -15% od ceny podstawowej określonej w cenniku obiektu (zastrzegamy możliwość wyłączenia wybranych obiektów z promocji lub obniżenia wysokości promocji do 5% w wybranych obiektach)

Rozstrzyganie sporów

Stosunek umowny zawierany jest pomiędzy Usługodawcą, a osobą rezerwującą. W związku z tym wszelkie zażalenia związane z zasadami pobytu lub usługami świadczonymi na rzecz osoby dokonującej rezerwacji należy zgłaszać bezpośrednio Usługodawcy.

O ile przepisy dotyczące porządku publicznego nie określają inaczej, wszelkie spory związane z korzystaniem z usług portalu Na odludziu i ogólnymi warunkami należy kierować do sądów właściwych w Poznaniu, w Polsce.