Szczegółowe zasady współpracy.

Rezerwacja i płatności

Na odludziu w Twoim imieniu udostępnia ofertę rezerwacji Twojego obiektu nieograniczoną z pełną dostępnością terminów, uwzględniając możliwość rezerwacji terminów na rok obecny i kolejny rok kalendarzowy. 

Użytkownik portalu www.naodludziu.pl ma możliwość dokonania rezerwacji Twojego obiektu w wybranym dostępnym terminie wraz z wyszczególnionymi udogodnieniami oraz opcjami dodatkowymi płatnymi i bezpłatnymi. 

Płatność przyjęta w Twoim imieniu za rezerwacje dokonaną za pośrednictwem portalu www.naodludziu.pl jest niezwłocznie przekazywana na Twoje konto mając na uwadze poniższe wyszczególnienia.

Bezpośredni stosunek umowny zachodzi między osobą rezerwującą przez portal www.naodludziu.pl ,a Usługodawcą, u którego została dokonana rezerwacja. Dane rezerwacyjne są przekazywane odpowiedniemu Usługodawcy, a dokonanie rezerwacji w imieniu Usługodawcy zostaje potwierdzone e-mailem.  Z tego tytułu do 7 dni od dokonania rezerwacji Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie otrzymania zapłaty za dokonaną rezerwację i wystawienia rachunku lub faktury VAT zgodnie z danymi osoby rezerwującej podanymi w formularzu rezerwacyjnym na całą kwotę rezerwacji. 

Za pozyskane rezerwacje dokonane przez profil www.naodludziu.pl każdorazowo pobieramy prowizję w wysokości 12% i jest ona niezmienna.

Z wypracowanej prowizji m.in. pokrywamy koszt zewnętrznych reklam sponsorowanych promujących ofertę pobytów w Twoim obiekcie możliwych do zarezerwowania w naszym portalu www.naodludziu.pl oraz prowizje zewnętrznych systemów płatności Przelewy 24 i innych z którymi zdecydujemy się współpracować. 

Twoim obowiązkiem jest rozliczenie prowizji za pośrednictwo za pozyskane w Twoim imieniu rezerwacje w umówionym procencie od całościowej kwoty dokonanej rezerwacji. Na kwotę prowizji każdorazowo wystawiamy fakturę VAT. Dopuszcza się wystawianie faktur VAT raz w miesiącu. 

Z uwagi na fakt, iż pośredniczymy w przekazywaniu środków pieniężnych za rezerwacje dokonaną w Twoim obiekcie, wartość należnej Na odludziu prowizji wysokości 12% potrącamy z opłaty rezerwacyjnej wniesionej przez klienta w momencie dokonania rezerwacji, potwierdzonej przesłaniem poprawnego formularza rezerwacyjnego. 

Osoba rezerwująca Twój obiekt za pośrednictwem portalu www.naodludziu.pl w momencie rezerwacji jest zobowiązana w ciagu 48h uiścić bezzwrotną opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% całej wartości rezerwacji oraz przesłać poprawnie wypełnionego formularz rezerwacyjny. 

Dopiero skuteczne wniesienie opłaty rezerwacyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem dokonania rezerwacji. 

Przez czas oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rezerwacyjnej u pośrednika czyli Na odludziu, termin wybrany przez osobę rezerwującą jest zablokowany, a blokada terminu jest nadrzędna.

Usługodawca w trakcie blokady terminu nie może przyjąć innej rezerwacji na termin w zablokowanym przedziale czasowym. 

O terminie blokady jest informowany przez sms dokładnie w momencie wpłynięcia rezerwacji i na maila po zweryfikowaniu poprawności danych rezerwującego. 

Pozostała kwota 70% całej wartości rezerwacji winna zostać opłacona najpóźniej 30 dni przed datą zarezerwowanego pobytu.

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie pozostałej kwoty, rezerwacja może zostać anulowana. 

W sytuacjach losowych indywidualnie z klientem, Na odludziu ustala dogodny termin na wpłatę pozostałej kwoty rezerwacji, jednak wpłata pozostałej kwoty musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu. O indywidualnych ustalenia poinformujemy Cię każdorazowo i wspólnie wypracujemy optymalną propozycję dla klienta. 

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu przez osobę dokonująca rezerwacji przez portal www.naodludziu.pl na 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu jesteś zobowiązany zwrócić osobie rezerwującej 70% wartości opłaconej rezerwacji bezpośrednio na wskazane przez osobę dokonującą rezerwacji konto.

W przypadku gdy osoba rezerwująca dokona rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni od daty planowanego pobytu, zobowiązana jest uiścić 100% bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej. 

Ceny za dokonanie rezerwacji są tożsame z cennikiem Usługodawcy oraz dodatkowo mogą być obniżane kodami rabatowymi w wybranych terminach.

Opcjonalnie dajemy domom możliwość skorzystania z naszego autorskiego systemu pozyskiwania rezerwacji.:

Portal Na odludziu nie praktykuje podziału cen na sezon niski i wyskoki w tzw. sezonie niskim stosujemy system rezerwacji z kodami rabatowymi, które po zastosowaniu przez osobę rezerwującą obniżają główną cenę domu do wartości zgodnej z Twoim podstawowym cennikiem.

Dzięki temu mechanizmowi masz możliwość zaobserwowania czy Twój unikatowy i niepowtarzalny obiekt potrzebuje dostosowywać się do ogólnie przyjętych zasad sezonowych. Na odludziu otrzymuje możliwość docierania do klientów w sposób najbardziej przez nich pożądany czyli przyjazd z rabatem do miejsca, które reprezentuje określoną wartość. 

Akceptujemy wyższe ceny na okresy świąteczne i Sylwestra do 50% wyższe od podstawowej ceny rezerwacyjnej. 

Wszystkie ceny podane w serwisie www.naodludziu.pl uwzględniają podatek VAT.

Na odludziu dopuszcza zmianę cen za oferowane przez Ciebie usługi oferty wynajmu oraz osobnych dodatkowych płatności w trakcie trwania współpracy. Tj. jeśli zdecydujesz się podnieść ceny z uwagi na podniesienie standardu obiektu i wprowadzone udoskonalenia lub po prostu z uwagi na chęć większych zysków, wyrażamy na to zgodę. Miło jeśli zasadność zmiany ceny przeanalizujesz z nami z uwagi na dużą znajomość potrzeb naszych klientów. 

Na odludziu dopuszcza zmianę oferty  w zakresie oferowanych usług w odniesieniu do przyszłych niezarezerwowanych terminów. 

Terminy rezerwacyjne

W przypadku nałożenia się terminów z winy Usługodawcy i wpłynięciu rezerwacji przez portal www.naodludziu.pl w terminie wcześniej zarezerwowanym o którego rezerwacji Na odludziu nie miało wiedzy prowizja za pozyskanie rezerwacji jest zasadna i Usługodawca zobowiązuje się ją uiścić na zasadach ogólnoprzyjętych czyli w wysokości 12% od kwoty rezerwacji. 

Rezerwacja dokonana przez portal www.naodludziu.pl jest nadrzędna.

Usługodawca, który nie dopełnił obowiązku aktualizacji zsynchronizowanego kalendarza jest zobowiązany polubownie wyjaśnić sytuację lub zaproponować inny wolny termin jednemu z klientów których rezerwacje się nałożyły. 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu rezerwacji osoby dokonującej rezerwacji przez profil www.naodludziu.pl, Na odludziu pobiera prowizję tylko raz od rezerwacji pozyskanej przez profil Na odludziu, a przesuniętej w zakresie tej samej długości pobytu.

Zmiana terminu rezerwacji dokonywana jest przez profil www.naodludziu.pl w celu zachowania klarowności płatności oraz warunków rezerwacji zaakceptowanych przez osobę rezerwującą na profilu www.naodludziu.pl.

W przypadku gdy osoba rezerwująca odwoła rezerwację na 30 dni przed planowanym przyjazdem traci opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% ,a termin zostaje uwolniony. 

Portal Na odludziu dokłada wszelkich starań aby ponownie pozyskać rezerwacje na zwolniony termin opcjonalnie udzielając rabatu na pobyt nie większego niż 18% i agregując środki z zadatku odwołanej rezerwacji na promocje zwolnionego terminu. 

Zmianę terminu rezerwacji można dokonać w następujących sytuacjach:

  1. a)   Gdy wybrany nowy termin nie jest zarezerwowany
  2. b)  Jeżeli wartość rezerwacji w innym terminie nie będzie mniejsza niż pierwotna
  3. c) zmiana terminu rezerwacji następuje poprzez indywidualne ustalenie z profilem Na odludziu, a opłata rezerwacyjna jest przesuwana na inny ustalony termin (ustalenia zmiany terminu poczynione bezpośrednio z Usługodawcą wiążą się z utratą opłaty rezerwacyjnej prze osobę rezerwującą)

Jeżeli Rezerwujący postanowi skrócić swoją dokonana rezerwację Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu środków otrzymanych za świadczone usługi.

Kalendarz rezerwacji synchronizacja.

Profil Na odludziu wymaga synchronizacji kalendarzy w celu pełnej i niezakłóconej wiedzy o dostępności terminów wolnych i zarezerwowanych, synchronizacji można dokonać poprzez panel właścicielski do którego w momencie powstanie wizytówki Twojego obiektu w portalu Na odludziu otrzymujesz dostęp. 

Synchronizacja nie jest automatyczna wymaga blokowania i odblokowywania terminów dzięki czemu zachowujesz pełna kontrolę jest przy tym bardzo prosta i dostępna na dowolnych urządzeniach i wymaga jedynie 3 kliknięć. 

Forma dostępu do panelu jest chwalona przez domy współpracujące za łatwość i przejrzystość w obsłudze. 

Ponadto daje pełne raportowanie wraz z podsumowaniami finansowymi rozliczeń.

Problemy techniczne, ewentualne zniszczenia.

W przypadku problemów technicznych, niegotowością obiektów lub udogodnień jesteś zobowiązany poinformować o tym fakcie osoby, które zarezerwowały pobyt za pośrednictwem www.naodludziu.pl wraz z korespondencją i ustaleniami do naszej wiadomości. 

W takich sytuacjach zawsze służymy Tobie wsparciem i staramy się wspólnie znaleźć najlepsze dla wszystkich wyjście z sytuacji.  

Zalecamy posiadanie własnego regulaminu obiektu, który szczegółowo reguluje korzystanie z Twojego obiektu i który klient zobowiązuje nie respektować w dniu przyjadą i rozpoczęcia pobytu w twoim obiekcie. 

W przypadku zaplanowanych prac remontowo, budowlanych mających na celu poszerzenie oferty lub prac remontowo naprawczych działania te nie mogą zakłócać pobytu gości, jeśli takie ryzyko zachodzi wskazanym jest aby prace tego rodzaju były wykonywanie w terminie wyłączonym z rezerwacji. 

W momencie dokonywania rezerwacji osoba rezerwująca wchodzi w stosunek umowny bezpośrednio z Tobą dlatego wszelkie roszczenia za ewentualne zniszczenia i dochodzenie ich leży po Twojej stronie. My wspieramy i służymy pomocą tak aby pomóc Tobie rozwiązać sytuację. 

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań aby pozyskiwać dla Ciebie rezerwacje osób w pełni świadomych zasad funkcjonowania Twojego obiektu.

Zalecamy ubezpieczenie obiektu najmu.

Zalecamy pobieranie kaucji w momencie przyjazdu, tego rodzaju działanie ma ważny aspekt psychologiczny, który ogranicza gości przed nadmiernym i niezgodnym z przeznaczeniem eksploatowaniem obiektu. Forma rozliczenie kaucji z uwzględnieniem ewentualnych zniszczeń pozostaje do Twojej dowolnej decyzji. 

Zalecamy stworzenie formularza przyjęcia w którym jest wyszczególnione w jakim stanie i z jakim wyposażeniem gość otrzymuje obiekt do użytkowania, oraz zobowiązanie osoby rezerwującej  do jego podpisania w dniu przyjazdu i przekazania domu. W dniu wyjazdu zgodnie z zapisami stanu faktycznego na dzień przyjazdu z łatwością można zweryfikować ewentualne uszkodzenia i pobrać z kaucji realną wartość uszkodzeń i przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego lub uzupełnienia braków.  

W pobieranej kaucji nie pośredniczymy jednak przekazujemy osobie rezerwującej pełne informacje, iż kaucja w określonej wysokości zostanie pobrana np. w dniu przyjazdu. 

Dziękujemy, że wczytałeś się w zasady naszej współpracy, mamy nadzieje tym szerokim szczegółowym opisem wyczerpaliśmy temat jednak jeśli będziesz mieć pytania zachęcamy do kontaktu.

Albo po prostu przejdźmy do działania, a wszystkie pytania wyklarują się na etapie powstawania oferty. 

Już na podsumowanie, każdą miejscówkę traktujemy indywidualnie. Przekonasz się o tym w pierwszym miesiącu od pojawienia się u nas Na odludziu. My tu nie będziemy składać obietnic i wizji po prostu przez aktywne działania my sprawdzimy potencjał Twojego miejsca, a Ty sprawdzisz nas w najprostszy sposób przełożony na jakość prezentacji Twojego obiektu i pozyskanych rezerwacji.

Zawartość wizytówki prezentowana w zakładce “poznaj nasze domy”

Wizytówka obiektów zawiera zdjęcia, do których wyłączne prawa autorskie posiada portal Na odludziu, które bez zgody portalu nie mogą być wykorzystywane i udostępniane. Wizytówka domu zawiera pełną ofertę pobytu wraz z opisem obiektu, udogodnień, lokalizacją miejscowości na mapie w której znajduje się obiekt oraz wyszczególnioną dostępność terminów wolnych i zarezerwowanych. 

Wizytówka, a w szczególności zdjęcia do momentu wykonanie ich przez portal Na odludziu są udostępniane przez Ciebie, tym samym oświadczasz, iż przysługują Ci autorskie prawa majątkowe do udostępnionych fotografii.  Udzielasz Na odludziu nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji  usług pośrednictwa, zezwalając jednocześnie na wykorzystanie zdjęć, filmów do tworzenia oferty, treści reklamowych i marketingowych,  zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie.

W czasie współpracy materiały będą przechowywane w pamięci komputerów serwerów i umieszczane w Internecie na co Usługodawca wyraża zgodę. 

Wizytówka Twojego obiektu zawierać będzie szczegółowe informacje oferowanych prze Ciebie usług, zostana one przygotowane i zredagowane przez profil Na odludziu. Przed ostateczną jej publikacja zostaniesz poproszony o sprawdzenie poprawności oferty ze stanem faktycznym oferowanych przez Ciebie usług. 

Portal Na odludziu nie wyraża zgody na kopiowanie i posługiwanie się materiałami przygotowanymi na koszt portalu Na odludziu, chronionych prawami autorskimi należącymi do Na odludziu.  Od portalu Na odludziu otrzymujesz nieograniczona możliwość posługiwania się linkami do systemu rezerwacyjnego, które możesz udostępniać na swoich stronach i przekierowywać swoich odbiorców do systemu rezerwacyjnego Na odludziu, który prezentuje Twoje miejsce w sposób profesjonalny oraz daje możliwość dokonania skutecznej, bezproblemowej rezerwacji. Prezentowane przez nas materiały promocyjne mogą być repostowane w Twoich mediach społecznościowych.

Promując pobyt w Twoim miejscu nie przekierowujemy naszych odbiorców na Twoje profile gdyż chcemy aktywnie pozyskiwać dla Ciebie rezerwacje i nie dajemy naszym odbiorcą możliwości pomijania nas. Jest to nasza praca i zrobimy wszystko aby była efektywna i przełożyła się na rezerwacje. Ufamy, że Ty również zadbasz o zasady fair play, dlatego prosimy aby nie zamieszczać pod naszą promocją Twojego miejsca podpisów opatrzonych zaproszeniem do bezpośredniej rezerwacji u Ciebie, gdyż wtedy odbierasz nam  możliwość skutecznego działania i pozyskania dla Ciebie rezerwacji, a właśnie do tego nas potrzebujesz i dlatego współpracujemy. 

Chcesz współpracy na wyłączność, chcesz przyjmować gości ale o reklamę, marketing i pozyskiwanie rezerwacji mamy zadbać my. To tez jest możliwe; podpisujemy indywidualną umowę na wyłączność na czas nieokreślony, zachowując zasadę w przypadku rozwiązania umowy iż wszystkie pozyskane w trakcie trwania umowy rezerwacje,  przez portal Na odludziu zostaną dochowane. Współprace na wyłączność ustalamy indywidualnie. 

Akceptując powyższe szczegółowe zasady współpracy akceptujesz jednocześnie  regulamin serwisu.